Politica privind protecția datelor cu caracter personal – E-AGRICULTURA SRL

Politică privind protecția datelor cu caracter personal – E-AGRICULURA SRL

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru E-AGRICULURA SRL, unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clienților, potențialilor clienți și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică și cu legislația aplicabilă.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

“Date personale” se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice. Acestea includ numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, de exemplu.

Noi colectăm, procesăm și / sau folosim datele personale numai dacă ne-ați furnizat acest lucru voluntar, de exemplu atunci când stabiliți, introduceți conținut sau faceți schimbări în relația contractuală dintre dumneavoastră și E-AGRICULTURA sau când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului web. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate, de asemenea numai cu acordul dumneavoastră prealabil, pentru a vă trimite materiale de publicitate și materiale destinate studiilor de piață.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, CRC SEE își asumă ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului https://www.eagri.ro/ și serviciului de call center să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

1. Legalitate, echitate şi transparenţă – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
2. Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
3. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
5. Limitări legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
6. Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
7. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar E-AGRICULTURA își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de call center, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform informației furnizate mai jos.

A. Navigarea pe site

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, precum și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, folosim tipurile de date prezentate mai jos. Temeiul juridic al prelucrării este acordul dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului.

i. Informații de analiză:

Site-ul web www.eagri.ro utilizează instrumente de analiză web puse la dispoziție de Google Analytics, deţinut de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (analytics.google.com). Acestea sunt concepute pentru a permite analizarea site-ului web. Când vizitați site-ul web E-AGRICULTURA, informațiile transmise de browser-ul dvs. sunt colectate și analizate de Google Analytics. Datele sunt colectate prin intermediul pixelilor (semnalizatoare web) încorporate pe paginile web și prin utilizarea cookie-urilor. Datele colectate sunt stocate exclusiv pe sistemele informatice din Irlanda și sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizare anonime care sunt utilizate ca bază pentru statisticile site-ului web. Cu toate acestea, utilizatorii individuali nu sunt identificați personal și informațiile nu sunt corelate cu alte date. Dacă doriți, vă puteți opune în orice moment oricăror colectări și salvări de date viitoare de către Google Analytics.

ii. Modulele cookie și tehnologiile similare:

Prin utilizarea site-ului www.eagri.ro, folosim module cookie funcționale și alte tehnologii similare, cu stocare locală, pentru a colecta informații despre modul în care folosiți site-ul și pentru a vă pune la dispoziție funcții ale acestuia. Colectăm, în principiu următoarele informații:

• Un cookie ID anonim, care nu poate fi corelat cu adresa dumneavoastră IP;
• Sistemul de operare, browser-ul web pe care îl utilizați și setarea rezoluției ecranului;
• Data și ora vizitei dumneavoastră;
• Paginile pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru;
• Site-ul de pe care ne vizitați.

B. Call center

Cu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă răspunde solicitărilor în timp real, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră adresate CRC SEE. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim.

Apelurile telefonice nu sunt înregistrate, iar datele colectate astfel vor fi păstrate până la momentul soluționării solicitării dumneavoastră, când se vor șterge. Doar în cazul în care, având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se justifică păstrarea ulterioară soluționării solicitării, acestea se vor păstra de durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

Transferul datelor și alți destinatari ai datelor

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul website-ului www.eagri.ro nu se transferă și se stochează pe teritoriul României de către E-AGRICULURA SRL. În scopurile menționate mai sus, CRC SEE poate divulga datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:
• colegi din cadrul companiei și colaboratori;
• furnizori de servicii de marketing;
• furnizori de servicii de transport;
• furnizorii de servicii de găzduire/administrare/mentenanță site-uri;
• furnizori de alte servicii, entități care asistă E-AGRICULTURA în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Furnizarea voluntară de date cu caracter personal

Dacă ne furnizați date în mod voluntar, de ex. transmiterea de email-uri sau mesaje text, iar aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, vom procesa datele pe baza presupunerii că prelucrarea și utilizarea datelor sunt în interesul dumneavoastră.
Stocarea datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe server în România, la Top Level Hosting Romania, Calea Floreasca, nr. 169, cam. 4, biroul nr. 2, et. 2, Bucuresti, Sector 1. Prin mijloace tehnice și organizatorice adecvate, datele de pe aceste servere sunt protejate împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării de către persoane neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr restrâns de persoane autorizate. Astfel de persoane sunt responsabile pentru suportul tehnic, de afaceri sau editorial al serverelor. Cu toate acestea, în ciuda verificărilor periodice, nu este posibil să se garanteze o protecție completă împotriva tuturor riscurilor posibile.

Primirea și transmiterea datelor

Ca regulă generală, datele pe care ni le-ați furnizat nu sunt transmise terților. Cu toate acestea, E-AGRICULURA SRL poate utiliza furnizorii de servicii pentru operarea acestor pagini web sau pentru alte produse E-AGRICULTURA. Datele personale pot intra în posesia unui furnizor de servicii în acest context. Selectăm cu atenție furnizorii noștri de servicii, în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor, și luăm toate măsurile necesare în conformitate cu legislația privind confidențialitatea, pentru a asigura procesarea legitimă a datelor.
Nu transmitem datele dumneavoastră către state terțe UE și SEE (Spațiul Economic European).

Link-uri către alte pagini de internet

Website-ul www.eagri.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi partenerii contractuali E-AGRICULTURA prin intermediul cărora se pot obține informații despre produsele și serviciile distribuite de către E-AGRICULTURA (Güttler Kft., MA/AG S.r.l., Ziegler-GmbH), sau pagini de socializare media (ex. Facebook, Instagram, YouTube). Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina www.eagri.ro. Vă rugăm ca pentru website-urile pe care sunteți redirecționați de pe pagina www.eagri.ro să luaţi în considerare politica privind protecția datelor relevantă pentru fiecare dintre acestea.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

i. Dreptul de acces la Date

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea E-AGRICULTURA o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, E-AGRICULTURA poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

ii. Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la E-AGRICULTURA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

iii. Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

iv. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea E-AGRICULTURA restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

• Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite E-AGRICULTURA să verifice exactitatea datelor;
• Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• E-AGRICULTURA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
• Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

v. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat E-AGRICULTURA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

• prelucrarea se bazează pe consimțământ;
• prelucrarea se bazează pe un contract; sau
• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

vi. Dreptul de opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

vii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având dreptul de a cere si de a obţine:

• retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
• reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

viii. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. E-AGRICULTURA este exonerată de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.

Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@eagri.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, E-AGRICULTURA oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, E-AGRICULTURA va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane E-AGRICULTURA vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, E-AGRICULTURA poate:

i. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
ii. fie să refuze să dea curs cererii.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului www.eagri.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, E-AGRICULTURA ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu accesarea bazelor de date si fișierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Modificări la această politică de confidențialitate

Această politică va fi revizuită de fiecare dată când vor fi făcute schimbări pe site-ul www.eagri.ro sau când este necesară o revizuire din alte motive.
Constanța, iunie 2020

Date de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

E-AGRICULURA SRL
Șoseaua Tulcei 69A, Comuna Lumina, județ Constanța, România
protectiadatelor@eagri.ro